Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Pvm: 3.10.2021
Viite: Eu:n yleinen tietosuojaasetus (GDPR)

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

4Hyrityksen nimi: 
Mikroni
Yrittäjän nimi: Roni Äikäs
Osoite: Kalliokatu 4 Jämsä
Sähköposti: roni@mikroni.fi
Puhelin: 0402190030

Rekisterin nimi

4Hyrityksen Mikroni asiakasrekisteri


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Asiakkuuden hoitaminen

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan nimi ja yhteystiedot

Asiakkaan erityistarpeet, jos niin on erikseen sovittu


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet


Tietoja säilytetään asiakkuuden ajan ja kuukautta asiakkuuden päättymisen jälkeen.
Laskutustietoja säilytetään yrityksen koko olemassaoloajan, ja kuusi (6) vuotta tämän päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Asiakkailta suoraan


Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei asiasta ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa.


Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä
muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.


Tarkastus, muutos ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi.
Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.


Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi
tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle
rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Valitusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuojaasetusta.